Våre samarbeidspartnere2018-11-16T04:51:04+00:00

Våre samarbeidspartnere

 

 

Factlines er en løsningsleverandør som gir råd og støtter virksomheter med kvalitetsikring og samfunnsansvar i leverandørkjeden. De gjennomfører leverandørkartlegging leverer rapporter og risikoanalyser som gir oversikt og grunnlag for videre forbedringsarbeid. De tilbyr en softwareløsning som anvendes til samfunnsansvarsrapportering og digital informasjonsinnsamling i leverandørkjeden. Factlines dekker virksomhetens primære behov for oppfølging av samfunnsansvar og kvalitetsikring. De har sterk kompetanse innen de relevante fagområdene.

 

Creditsafe er en komplett leverandør av kreditt- og foretaksinformasjon, og tilbyr kredittsjekktjenester via web eller som integrerte tjenester. De tilbyr fleksible tjenester for kredittvurderinger og har samlet informasjonen du trenger for å treffe de rette beslutningene. Creditsafes produktportefølje inneholder tjenester som er utviklet spesielt for å bidra til økt lønnsomhet og sikre risikotilpasset vekst i forhold til ditt foretaks kredittstrategi.

 

Mercell er en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet. De tilbyr helelektroniske innkjøps- og anbudsprosesser, skreddersydd anbudsvarsling av aktuelle anbud/konkurranser som utlyses både privat og offentlig i Norge og internasjonalt, anbudsbistand, verktøy for kontraktstyring og kurs for innkjøpere og leverandører.

 

 

 

Vi tilbyr sømløs tilgang til tjenestene fra Safe Tag, Creditsafe og Factlines gjennom Mercell-applikasjonene du allerede
benytter til å anskaffe og til å gi tilbud. 

Lyst til å vite mer? Kontakt oss her