Takk for at du ønsker å bli registrert som innkjøper i Safe Tag

>> Les om hva det vil si å være registrert som innkjøper i Safe Tag her

Start prosessen ved å søke opp ditt organisasjonsnummer.
Dette er for å sjekke om ditt firma er registrert fra før.

>> Søk opp i Brønnøysundregisteret her