Om oss

Om oss

Safe Tag bidrar til at innkjøpere og deres leverandører har en god samhandling basert på åpenhet. Vi innhenter og verifiserer relevant informasjon om leverandøren, slik at partene sikres effektive kommunikasjons -og innkjøpsprosesser med full innsikt og compliance.
Safe Tag tilbyr en felles standard for verifikasjon der innkjøpere kan pre-kvalifisere leverandører i alle bransjer. Innkjøpere kan nå følge opp leverandørporteføljen i ett og samme system, mens leverandørene kan samle all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med anbud og tilbud på ett sted.

Jeg ønsker mer informasjon

For innkjøpere

Safe Tag verifiserer foretak i alle bransjer og sektorer. Automatiserte og grundige prosesser ivaretar at dokumentasjon knyttet til generelle- og innkjøperspesifikke krav holdes løpende oppdatert, i henhold til kontraktuelle og lovpålagte krav.
På denne måten vil de som jobber med innkjøp eller compliance til enhver tid ha etterprøvd og verifisert informasjon om alle sine leverandører, samlet på ett sted. Dette reduserer innkjøpers tids- og ressursbruk, samt minsker risikoen for negative overraskelser relatert til leverandørforhold.

For leverandører

Som Safe Tag leverandør får du tilgang til din egen portal hvor du kan samhandle direkte med dine innkjøpere, samt vedlikeholde sertifikater- og attester i et eget dokumentarkiv med tilgangskontroll. Du får også tilgang til en rekke nyttige profileringsprodukter som kan benyttes til egen markedsføring.
Som verifisert tilbyder viser du deg som en seriøs og transparent leverandør ovenfor dine kunder. Innkjøpere vil raskt få bekreftet at virksomheten drives i henhold til lovkrav og bransjens retningslinjer. Du blir søkbar for alle innkjøpere som benytter Safe Tag, dette betyr økt synlighet for din virksomhet i relevante faser av innkjøpsprosessen.

Kontakt Safe Tag i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Telefon +47 21 01 88 40

Kontaktskjema finner du her