Om oss

Safe Tag har som mål å bidra til et rettferdig og redelig arbeidsliv, som sikrer at bevisste
innkjøpere og seriøse leverandører har en god samhandling basert på åpenhet.

For innkjøpere

Safe Tag er markedets mest komplette løsning for å sikre løpende oversikt og kontroll over virksomhetens samlede leverandørmasse. Med Safe Tag som system for verifikasjon av kritiske leverandørdata får man et langt mer omfattende og grundig innblikk enn andre løsninger på markedet, som primært er basert på egenerklæringer fra leverandørene. Safe Tag sin løsning innebefatter dyptgående og bred elektronisk verifisering av leverandørdata, samt manuell kontroll av strategisk viktige aspekter. På denne måten vil man som innkjøper til enhver tid ha etterprøvd og verifisert informasjon om alle sine leverandører, et arbeid som ellers krever store ressurser. I tillegg reduseres risiko knyttet til negative overraskelser fra virksomhetens leverandører betraktelig.

For leverandører

Vi gir deg mulighet til å stå frem som en seriøs og transparent leverandør ovenfor dine kunder. Du blir synlig for alle innkjøpere som benytter Safe Tags database for å verifisere og prekvalifisere sine leverandører.Safe Tag er en del av Mercell-konsernet. Vårt hovedkontor er i Karihaugveien 89 i Oslo.

safe-tag-kontakt-oss-ikon

Kontakt Safe Tag i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Telefon +47 21 01 88 40

Kontaktskjema finner du her