Om oss2018-11-01T14:20:50+00:00

Om oss

Safe Tag bidrar til at innkjøpere og leverandører har god samhandling basert på åpenhet. Vi innhenter og sertifisere relevant informasjon om tilbyderen, før vi utsteder et sertifikat som bekreftelse på at leverandøren tilfredsstiller lov- og bransjekrav i forbindelse med anskaffelser. Med dette sikres partene effektive kommunikasjons -og innkjøpsprosesser med full innsikt og compliance.

Safe Tag tilbyr en felles standard for sertifisering som lar innkjøpere pre-kvalifisere leverandører i alle bransjer. Innkjøpere kan med dette følge opp leverandørporteføljen i ett og samme system, mens leverandørene kan samle all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med anbud og tilbud på ett sted.

Jeg ønsker mer informasjon

Jeg godtar at Safe Tag lagrer min informasjon, og kan benytte informasjonen jeg har oppgitt for kommunikasjon og oppfølging av min henvendelse. Safe Tag oppbevarer min informasjon trygt og deler den ikke med andre.

For innkjøpere

Safe Tag sertifiserer foretak i alle bransjer og sektorer. Effektiv prosess støtte sikrer at dokumentasjon knyttet til generelle- og innkjøperspesifikke krav holdes løpende oppdatert, i henhold til kontraktuelle og lovpålagte krav.
På denne måten vil de som jobber med innkjøp eller compliance til enhver tid ha etterprøvd og sertifisert informasjon om alle sine leverandører, samlet på ett sted. Dette reduserer innkjøpers tids- og ressursbruk, samt minsker risikoen for negative overraskelser relatert til leverandørforhold.

For leverandører

Som Safe Tag Sertifisert leverandør får du tilgang til din egen portal hvor du kan samhandle direkte med dine innkjøpere, samt vedlikeholde sertifikater- og attester i et eget dokumentarkiv med tilgangskontroll. Du får også tilgang til en rekke nyttige profileringsprodukter som kan benyttes til egen markedsføring.
Som Sertifisert tilbyder viser du deg som en seriøs og transparent leverandør ovenfor dine kunder. Innkjøpere vil raskt få bekreftet at virksomheten drives i henhold til lovkrav og bransjens retningslinjer. Du blir søkbar for alle innkjøpere som benytter Safe Tag, dette betyr økt synlighet for din virksomhet i relevante faser av innkjøpsprosessen.

Kontakt Safe Tag i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Kontakt oss her, eller på telefon +47 21 01 88 40