leverandorer

Leverandører

En Safe Tag sertifisering gjør at du kan samhandle direkte med dine innkjøpere, samt vedlikeholde sertifikater- og attester i et eget dokumentarkiv med tilgangskontroll. Innkjøpere vil raskt få bekreftet at virksomheten drives i henhold til lovkrav og bransjens retningslinjer. Du blir søkbar for alle innkjøpere som benytter Safe Tag, dette betyr økt synlighet for din virksomhet i relevante faser av innkjøpsprosessen.

Slik går du frem:

  • Du starter registreringsprosessen her
  • Safe Tag™ kontrollerer opplysninger opp mot statlige og private registre og databaser.
  • Når du er sertifisert blir du synlig for innkjøpere som benytter løsningen, både innen offentlig og privat sektor.

En Safe Tag™-sertifisering innebærer:

Du blir søkbar i Safe Tags database ovenfor innkjøpere som benytter Safe Tag™. safe-tag-checkmark
Dine elektroniske dokumenter er samlet for deg og innkjøper på ett sted. Dette reduserer kostnader og øker effektiviteten for din bedrift. safe-tag-checkmark
Du står frem som en seriøs, transparent og tillitsfull bedrift i et næringsliv preget av stadig sterkere konkurranse. safe-tag-checkmark
Du kvalifiserer til å benytte «Certified by Safe Tag»-merket, som er et EU-beskyttet kvalitetsstempel, i din bedrifts markedsføring. safe-tag-checkmark

Priser

Sertifisering

Velg løsning etter størrelse på din bedrift

Opp til 10 ansatte Opp til 50 ansatte Over 50 ansatte
2 900,- 4 900,- 6 900,-
Pris per år Pris per år Pris per år

Start din registrering her

Dette inngår i sertifiseringen

Dette lastes opp:
Firmaattest safe-tag-checkmark
Skatteattest safe-tag-checkmark
Finansielle nøkkeltall safe-tag-checkmark
Tilhørighet til bransjeorganisasjoner og foreninger safe-tag-checkmark
Forsikringer og forsikringsbevis safe-tag-checkmark
Miljøgodkjenninger og sertifikater safe-tag-checkmark
Kvalitetssystemer og sertifikater safe-tag-checkmark
Dokumentasjon av bedriftens etiske retningslinjer safe-tag-checkmark
Bransjerelaterte krav og godkjenninger (avhengig av bransje) safe-tag-checkmark
Dette får du:
Du er søkbar for innkjøpere safe-tag-checkmark
Verifisert dokumentasjon safe-tag-checkmark
Enkel deling av gjeldende dokumentasjon du har i Safe Tag™ safe-tag-checkmark
Sertifikat tilgjengelig og kan deles på web og e-post safe-tag-checkmark
Profileringspakke som Safe Tag™-sertifisert bedrift safe-tag-checkmark

Kontakt Safe Tag i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Telefon +47 21 01 88 40