leverandorer

Leverandører

Som Safe Tag leverandør får du tilgang til din egen portal hvor du kan samhandle direkte med dine innkjøpere, samt vedlikeholde sertifikater- og attester i et eget dokumentarkiv med tilgangskontroll. Du får også tilgang til en rekke nyttige profileringsprodukter som kan benyttes til egen markedsføring.

Kontakt Safe Tag i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Telefon +47 21 01 88 40

Jeg ønsker mer informasjon som Leverandører

1. Leverandøren registrerer seg med full verifikasjon i Safe Tag

Blant annet følgende informasjon etterspørres: H MS, økonomi, skatter og avgifter, kvalitet, forsikring, bransjeregistreringer. Registreringen er enkel for leverandøren å gjennomføre da kun spørsmål som er relevant for deres bransje besvares.

2. Safe Tag verifiserer og kvalitetssikrer leverandørens opplysninger

Når leverandøren har fylt ut sin firmainformasjon og lastet opp nødvendige dokumenter, verifiserer en saksbehandler i Safe Tag disse opplysningene. Verifikasjonsprosessen skjer i en kombinasjon av automatisk kontroll mot ulike registre, samt via manuell revisjon og kvalitetssikring.

3. Leverandøren blir synlig for innkjøper

Som innkjøper har du nå en svært god oversikt over leverandøren og kan se en rekke nøkkelparametere. Du kan også søke blant alle . dine leverandører i en rekke ulike kombinasjoner, ut fra ditt konkrete behov. I tillegg tilbys ulike muligheter for varsling om eventuelle avvik på dine valgte leverandørkrav.

4. Innkjøper knytter til seg leverandøren

Som innkjøper kan du knytte til deg dine leverandører i Safe Tag og sende dine innkjøperkrav direkte til leverandørene. Dette vil sammen med andre funksjoner, sikre en god samhandling mellom innkjøper og leverandør.

En Safe Tag™-verifikasjon som leverandør innebærer:

Du blir søkbar i Safe Tags database ovenfor innkjøpere som benytter Safe Tag™. safe-tag-checkmark
Dine elektroniske dokumenter er samlet for deg og innkjøper på ett sted. Dette reduserer kostnader og øker effektiviteten for din bedrift. safe-tag-checkmark
Du står frem som en seriøs, transparent og tillitsfull bedrift i et næringsliv preget av stadig sterkere konkurranse. safe-tag-checkmark
Fra din leverandør portal kan du motta innkjøper-spesifikke krav fra innkjøpere som er tilknyttet deg. safe-tag-checkmark

Priser

Verifikasjon

Velg løsning etter størrelse på din bedrift

Opp til 10 ansatte Opp til 50 ansatte Over 50 ansatte
2 900,- 4 900,- 6 900,-
Pris per år Pris per år Pris per år

Start din registrering her

Dette inngår i produktene

Verifikasjon
Dette lastes opp:
Firmaattest safe-tag-checkmark
Skatteattest safe-tag-checkmark
HMS-erklæring (helse, miljø og sikkerhet) safe-tag-checkmark
Finansielle nøkkeltall safe-tag-checkmark
Tilhørighet til bransjeorganisasjoner og foreninger safe-tag-checkmark
Forsikringer og forsikringsbevis safe-tag-checkmark
Miljøgodkjenninger og sertifikater safe-tag-checkmark
Kvalitetssystemer og sertifikater safe-tag-checkmark
Dokumentasjon av bedriftens etiske retningslinjer safe-tag-checkmark
Bransjerelaterte krav og godkjenninger (avhengig av bransje) safe-tag-checkmark
Verifikasjon
Dette får du:
Du er søkbar for innkjøpere safe-tag-checkmark
Verifikasjon av dokumentasjon safe-tag-checkmark
Enkel deling av gjeldende dokumentasjon du har i Safe Tag™ safe-tag-checkmark
Sertifikat tilgjengelig og kan deles på web og e-post safe-tag-checkmark
Profileringspakke som Safe Tag™-verifisert bedrift safe-tag-checkmark