leverandorer2018-12-12T09:37:18+00:00

Leverandører

En Safe Tag sertifisering gjør at du kan samhandle direkte med dine innkjøpere, samt vedlikeholde sertifikater- og attester i et eget dokumentarkiv med tilgangskontroll. Innkjøpere vil raskt få bekreftet at virksomheten drives i henhold til lovkrav og bransjens retningslinjer. Du blir søkbar for alle innkjøpere som benytter Safe Tag, dette betyr økt synlighet for din virksomhet i relevante faser av innkjøpsprosessen.

Kom i gang her
Slik går du frem:
  1. Du starter registreringsprosessen her
  2. Safe Tag™ kontrollerer opplysninger opp mot statlige og private registre og databaser.
  3. Når du er sertifisert blir du synlig for innkjøpere som benytter løsningen, både innen offentlig og privat sektor.
En Safe Tag™-sertifisering innebærer:
Du blir søkbar i Safe Tags database ovenfor innkjøpere som benytter Safe Tag™.
Dine elektroniske dokumenter er samlet for deg og innkjøper på ett sted. Dette reduserer kostnader og øker effektiviteten for din bedrift.
Du står frem som en seriøs, transparent og tillitsfull bedrift i et næringsliv preget av stadig sterkere konkurranse.
Du kvalifiserer til å benytte «Certified by Safe Tag»-merket, som er et EU-beskyttet kvalitetsstempel, i din bedrifts markedsføring.

Priser

Sertifisering
Velg løsning etter størrelse på din bedrift
Opp til 10 ansatte Opp til 50 ansatte Over 50 ansatte
2 900,- 4 900,- 6 900,-
Pris per år Pris per år Pris per år
Dette inngår i sertifiseringen

Dette lastes opp:

Firmaattest
Skatteattest
Finansielle nøkkeltall
Tilhørighet til bransjeorganisasjoner og foreninger
Forsikringer og forsikringsbevis
Miljøgodkjenninger og sertifikater
Kvalitetssystemer og sertifikater
Dokumentasjon av bedriftens etiske retningslinjer
Bransjerelaterte krav og godkjenninger (avhengig av bransje)

Dette får du:

Du er søkbar for innkjøpere
Verifisert dokumentasjon
Enkel deling av gjeldende dokumentasjon du har i Safe Tag™
Sertifikat tilgjengelig og kan deles på web og e-post
Profileringspakke som Safe Tag™-sertifisert bedrift

Kontakt Safe Tag i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Kontakt oss her, eller på telefon: +47 21 01 88 40