Innkjøpere

Safe Tag sørger for at virksomheten til enhver tid har full kontroll på
sine leverandører. Spar tid og penger ved å la oss kvalitetssikre og verifisere viktige leverandørdata.

Jeg ønsker mer informasjon som innkjøper

safe-tag-registrering

1. Leverandøren registrerer seg med full verifikasjon i Safe Tag

Blant annet følgende informasjon etterspørres:
HMS, økonomi, skatter og avgifter, kvalitet, forsikring, bransjeregistreringer

Registreringen er enkel for leverandøren å gjennomføre da kun
spørsmål som er relevant for deres bransje besvares.

safe-tag-verifisering

2. Safe Tag verifiserer og kvalitetssikrer leverandørens opplysninger

Når leverandøren har fylt ut sin firmainformasjon og lastet opp nødvendige dokumenter, verifiserer
en saksbehandler i Safe Tag disse opplysningene. Verifikasjonsprosessen skjer i en kombinasjon
av automatisk kontroll mot ulike registre, samt via manuell revisjon og kvalitetssikring.

safe-tag-synlighet

3. Leverandøren blir synlig for innkjøper

Som innkjøper har du nå en svært god oversikt over leverandøren og kan se en rekke nøkkelparametere. Du kan også søke blant alle dine leverandører i en rekke ulike kombinasjoner, ut fra ditt konkrete behov. I tillegg tilbys ulike muligheter for varsling om eventuelle avvik på dine valgte leverandørkrav.

En Safe Tag™ – registrering innebærer bl.a. at du:

 • safe-tag-checkmark

  Kan søke opp alle registrerte leverandører i Safe Tag.

 • safe-tag-checkmark

  Kan invitere egne leverandører til registrering i Safe Tag.

 • safe-tag-checkmark

  Kan sende innkjøperspesifikke krav til dine tilknyttede leverandører.

 • safe-tag-checkmark

  Får tilgang til alle verifiserte data på dine tilknyttede leverandører.

Priser

Innkjøper registrering

Her kan du eventuelt velge lisens for flere år
9 000,- 17 000,- 25 000,-
Pris for 1 år Pris for 2 år Pris for 3 år

Start din registrering her

arnizen

Kan du som offentlig innkjøper benytte Safe Tag som kvalifikasjonsverktøy?

Arntzen de Besche Advokatfirma AS har utredet hvorvidt offentlige oppdragsgivere underlagt LOA kan benytte Safe Tag som dokumentasjonskrav for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Deres vurdering er at det offentlige i konkurransegrunnlaget kan åpne for at leverandørene oppfyller dokumentasjonskravet med henvisning til sertifisering i Safe Tag. Du kan lese hele deres vurdering og konklusjon her

safe-tag-kontakt-oss-ikon

Kontakt Safe Tag i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Telefon +47 21 01 88 40

Kontaktskjema finner du her