Innkjøper2018-12-07T11:59:02+00:00

Innkjøpere

Safe Tag sertifiserer foretak i alle bransjer og sektorer. Effektiv prosess støtte
sikrer at dokumentasjon knyttet til generelle- og innkjøperspesifikke krav holdes
løpende oppdatert, slik at du som innkjøper kan være trygg på at leverandørens
virksomhet drives i henhold til de lov- og bransjekrav som er relevante i forbindelse
med anskaffelser.

Finn ut mer

Jeg ønsker mer informasjon som innkjøper

Jeg godtar at Safe Tag lagrer min informasjon, og kan benytte informasjonen jeg har oppgitt for kommunikasjon og oppfølging av min henvendelse. Safe Tag oppbevarer min informasjon trygt og deler den ikke med andre.

1. Leverandøren registrerer seg for å motta sin sertifisering

Blant annet følgende informasjon etterspørres: HMS, økonomi, skatter og avgifter, kvalitet, forsikring, bransjeregistreringer. Registreringen er enkel for leverandøren å gjennomføre da kun spørsmål som er relevant for deres bransje besvares.

2. Safe Tag verifiserer og kvalitetssikrer leverandørens opplysninger

Når leverandøren har fylt ut sin firmainformasjon og lastet opp nødvendige dokumenter, vil disse opplysningene bli behandlet av en saksbehandler i Safe Tag for å bli godkjent for sin sertifisering. Sertifiseringsprosessen skjer i en kombinasjon av automatisk kontroll mot ulike registre, samt via manuell revisjon og kvalitetssikring.

3. Leverandøren sertifiseres

Safe Tag utsender et sertifikat som bekreftelse på at leverandøren tilfredsstiller lov- og bransjekrav i forbindelse med anskaffelser.

4. Leverandøren blir synlig for innkjøper

Som innkjøper har du nå en svært god oversikt over leverandøren og kan se en rekke nøkkelparametere. Du kan også søke blant alle dine leverandører i en rekke ulike kombinasjoner, ut fra ditt konkrete behov. I tillegg tilbys ulike muligheter for varsling om eventuelle avvik på dine valgte leverandørkrav.

En Safe Tag™ – Sertifisering som innkjøper innebærer:
Dashboard for dynamisk kontroll av leverandører og dokumenter.
Mulighet til å søke opp alle sertifiserte leverandører i Safe Tag.
Mulighet til å invitere egne leverandører til registrering i Safe Tag.
Mulighet til å sende innkjøperspesifikke krav til dine tilknyttede leverandører.
Du får tilgang til alle sertifiserte data på dine tilknyttede leverandører.
Automatisk varsling til leverandører ved krav om ny informasjon, eller før utløp av gyldighets tid på dokumenter.

Kan du som offentlig innkjøper benytte Safe Tag som kvalifikasjonsverktøy?

Arntzen de Besche Advokatfirma AS har utredet hvorvidt offentlige oppdragsgivere underlagt LOA kan benytte Safe Tag som dokumentasjonskrav for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Deres vurdering er at det offentlige i konkurransegrunnlaget kan åpne for at leverandørene oppfyller dokumentasjonskravet med henvisning til sertifisering i Safe Tag. Du kan lese hele deres vurdering og konklusjon her

Kontakt Safe Tag i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Kontakt oss her, eller på telefon +47 21 01 88 40