Innkjøper

Innkjøpere

Safe Tag verifiserer foretak i alle bransjer og sektorer. Automatiserte og grundige prosesser ivaretar at dokumentasjon knyttet til generelle- og innkjøperspesifikke krav holdes løpende oppdatert, i henhold til kontraktuelle og lovpålagte krav.

Jeg ønsker mer informasjon som innkjøper

safe-tag-registrering

1. Leverandøren registrerer seg med full verifikasjon i Safe Tag

Blant annet følgende informasjon etterspørres: HMS, økonomi, skatter og avgifter, kvalitet, forsikring, bransjeregistreringer. Registreringen er enkel for leverandøren å gjennomføre da kun spørsmål som er relevant for deres bransje besvares.

2. Safe Tag verifiserer og kvalitetssikrer leverandørens opplysninger

Når leverandøren har fylt ut sin firmainformasjon og lastet opp nødvendige dokumenter, verifiserer en saksbehandler i Safe Tag disse opplysningene. Verifikasjonsprosessen skjer i en kombinasjon av automatisk kontroll mot ulike registre, samt via manuell revisjon og kvalitetssikring..

En Safe Tag™ – registrering som innkjøper innebærer:

Dashboard for dynamisk kontroll av leverandører og dokumenter. safe-tag-checkmark
Mulighet til å søke opp alle registrerte leverandører i Safe Tag. safe-tag-checkmark
Mulighet til å invitere egne leverandører til registrering i Safe Tag. safe-tag-checkmark
Mulighet til å sende innkjøperspesifikke krav til dine tilknyttede leverandører. safe-tag-checkmark
Du får tilgang til alle verifiserte data på dine tilknyttede leverandører. safe-tag-checkmark
Automatisk varsling til leverandører ved krav om ny informasjon, eller før utløp av gyldighets tid på dokumenter. safe-tag-checkmark

Kan du som offentlig innkjøper benytte Safe Tag som kvalifikasjonsverktøy?

Arntzen de Besche Advokatfirma AS har utredet hvorvidt offentlige oppdragsgivere underlagt LOA kan benytte Safe Tag som dokumentasjonskrav for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Deres vurdering er at det offentlige i konkurransegrunnlaget kan åpne for at leverandørene oppfyller dokumentasjonskravet med henvisning til verifisering i Safe Tag. Du kan lese hele deres vurdering og konklusjon her

Kontakt Safe Tag i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Telefon +47 21 01 88 40

Kontaktskjema finner du her