//Vi hjelper deg å overholde byggenæringens nye seriøsitetskrav

Vi hjelper deg å overholde byggenæringens nye seriøsitetskrav

Safe Tag tilbyr deg som offentlig innkjøper full oversikt over dine leverandører, og gir deg derfor alle verktøyene du trenger for å overholde de nye kravene til offentlige anskaffelser. Som offentlig bruker er det gratis å benytte oss.

Vi er også sømløst integrert med Mercells KGV/KAV-løsninger, slik at du unngår innlogging i flere systemer. Du oppnår samtidig en kvalitetssikret verifikasjon av dine leverandører gjennom hele kontraktsperioden.

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), Kommunesektorens organisasjon (KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har blitt enige om en rekke felles anbefalte kontraktsbestemmelser i forbindelse med offentlige bygge- og anleggsanskaffelser. Målet er å gjøre det vanskeligere for useriøse aktører.

KS skriver følgende på sine sider: «Flere av kravene vil heve terskelen for hvilke bedrifter som kan delta i offentlige konkurranser – og det vil bidra til å utestenge useriøse aktører. Hensikten er å sikre større forutsigbarhet, bedre kvaliteten på det som bygges, og fremme en ryddig og seriøs næring for både de ansatte og for bedriftene.»

For deg som offentlig innkjøper kan vi gjøre denne kontrollen for deg, slik at du overholder de nye kravene. Under kan du lese mer om hvert av punktene som nå skal overholdes og hvordan vi dekker disse:

 

 • HMS-kort
  Alle leverandører som er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort må bekrefte at de følger lover og regler i forhold til forskrift om HMS-kort i bygge- og anleggsnæringen.
 • Pliktig medlemskap i leverandørregister
  Leverandør skal i kontraktsinngåelse fremvise kopi av registreringsbevis fra leverandørregister (Safe Tag) som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren må gi Safe Tag fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden.
 • Krav om faglærte håndverkere
  Safe Tag verifiserer om bedrifter bruker ansatte med svennebrev/fagbrev. Leverandøren må også oppgi hvor mange prosent av de ansatte som er faglærte håndverkere.
 • Lærlinger
  I Safe Tag må leverandørene oppgi hvor mange prosent av de ansatte som er lærlinger.
 • Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker
  Leverandører i Safe Tag må bekrefte at de melder fra til Sentralskattekontoret for utenlandssaker via skjema RF1199
 • Krav til lønns- og arbeidsvilkår
  Safe Tag utfører stikkprøver på ansattes lønnsslipp for leverandører som omfattes av allmenngjøringsforskriften. Dokumentasjon skal være på personnivå der det skal fremgå hvem det gjelder.
 • Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft
  Safe Tags leverandører må bekrefte i sitt spørreskjema hvor mange prosent av sitt arbeid som utføres med egen/eventuell innleid arbeidskraft.
 • Revisjon
  Safe Tag tilbyr revisjonstjenester for å sikre innkjøpere mer tillit til informasjonen fra leverandørene i vår database.

 

Ønsker du å komme i gang eller vite mer? Kontakt oss her!.

By |2016-11-26T07:43:36+00:00November 17th, 2015|Uncategorized|Comments Off on Vi hjelper deg å overholde byggenæringens nye seriøsitetskrav

About the Author: