Takk for at du ønsker å bli registrert som leverandør i Safe Tag

>> Les om hva det vil si å være registrert som leverandør i Safe Tag her

Start prosessen ved å søke opp ditt organisasjonsnummer.
Dette er for å sjekke om ditt firma er registrert fra før.

Både hovedkontor og avdelinger kan registreres i Safe Tag.
Hovedkontor må alltid registreres før man registrerer eventuelle avdelinger.