Velkommen til Safe Tag

Safe Tag trygger innkjøpsprosessen – i alle bransjer

Vårt web baserte system for leverandøroppfølging sørger for sikker verifikasjon av kritiske leverandørdata, samt prosess støtte for deling og oppfølging av dokumenter mellom partene.

For leverandører

Vi gir deg som leverandør mulighet til å stå frem som en attraktiv og seriøs aktør i et næringsliv preget av stadig sterkere konkurranse.

For innkjøpere

Safe Tag gir deg som innkjøper full kontroll på din leverandøredata. Med Safe Tag vil du alltid etterleve lov og bransjekrav med minst mulig ressursbruk.

Jeg ønsker mer informasjon


Kontakt Safe Tag i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Telefon +47 21 01 88 40

Kontaktskjema finner du her