Velkommen til Safe Tag2018-12-07T11:56:25+00:00

Safe Tag trygger innkjøpsprosessen – i alle bransjer

Vårt web-baserte system for leverandøroppfølging sørger for sikker sertifisering av kritiske leverandørdata, samt prosess støtte for deling og oppfølging av dokumenter mellom partene.

For leverandører

Vi gir deg som leverandør mulighet til å stå frem som en attraktiv og seriøs aktør i et næringsliv preget av stadig sterkere konkurranse.

Kom i gang her

For innkjøpere

Safe Tag gir deg som innkjøper full kontroll på din leverandørdata. Med Safe Tag vil du alltid etterleve lov og bransjekrav med minst mulig ressursbruk.

Kom i gang her

Jeg ønsker mer informasjon

Jeg godtar at Safe Tag lagrer min informasjon, og kan benytte informasjonen jeg har oppgitt for kommunikasjon og oppfølging av min henvendelse. Safe Tag oppbevarer min informasjon trygt og deler den ikke med andre.

Kan du som offentlig innkjøper benytte Safe Tag som kvalifikasjonsverktøy?

Arntzen de Besche Advokatfirma AS har utredet hvorvidt offentlige oppdragsgivere underlagt LOA kan benytte Safe Tag som dokumentasjonskrav for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Deres vurdering er at det offentlige i konkurransegrunnlaget kan åpne for at leverandørene oppfyller dokumentasjonskravet med henvisning til sertifisering i Safe Tag. Du kan lese hele deres vurdering og konklusjon her

Kontakt Safe Tag i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Kontakt oss her, eller på telefon: +47 21 01 88 40