.

Safe Tag sikrer at innkjøps- og økonomifunksjonen i offentlige og private virksomheter til enhver tid har verifisert informasjon om sine leverandører.

Safe Tag for leverandører
  • - For leverandører -

  • Vi gir deg som leverandør mulighet til å stå frem som en tillitsfull aktør i et næringsliv preget av sterk konkurranse, og i enkelte bransjer en del mindre seriøse leverandører. Du blir søkbar i Safe Tags database, som også er integrert med innkjøpsløsningen til Mercell, og dermed synlig for over 3000 nordiske offentlige og private innkjøpere.

Les mer her
Safe Tag for innkjøpere
  • - For innkjøpere -

  • Safe Tag sørger for at du som innkjøper har full kontroll på dine leverandører i anbuds-, forhandlings- og gjennomføringsfasen. Spar tid og penger ved å la oss kvalifisere dine leverandører og følge dem opp i hele avtaleperioden.

La oss hjelpe deg her

En leverandørs egenerklæring er ikke nok. Safe Tag er eneste database som verifiserer all data om leverandøren.